Cấy tóc là một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ giúp khắc phục những vấn đề về tóc và da đầu như gãy rụng nhiều, hói đầu. Với…