Mặc dù tập thể dục và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng có thể làm tăng tốc độ mọc râu, nhưng các yếu tố chính quyết định mức độ phát…