Tình trạng của tóc là sự phản ánh sức khỏe bên trong cơ thể. Bệnh tật và một số loại thuốc có thể cản trở sinh lực của tóc, khiến…