Đối với tất cả mọi người, đôi mắt luôn luôn là tài sản quý giá nhất.Chính vì thế chúng ta cần phải có những kĩ năng cơ bản để chăm…