Tình trạng của tóc là sự phản ánh sức khỏe bên trong cơ thể. Bệnh tật và một số loại thuốc có thể cản trở sinh lực của tóc, khiến…

Rụng tóc không phải là một triệu chứng phổ biến của HIV. Tuy nhiên, những người nhiễm HIV có thể bị rụng tóc như một phần tự nhiên của quá…