Gàu là một vấn đề rất phổ biến của da đầu mà hầu hết chúng ta phải đối mặt. Nó được gây ra khi tốc độ tăng trưởng tế bào…