Rụng tóc không phải là một triệu chứng phổ biến của HIV. Tuy nhiên, những người nhiễm HIV có thể bị rụng tóc như một phần tự nhiên của quá…